นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพราะความไว้วางใจของท่านคือสิ่งสำคัญ เราต้องขอขอบคุณที่วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานบนเว็บไซต์ www.principleasia.com อันประกอบไปด้วยการจัดเก็บ การใช้งาน การแบ่งปัน และการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวต่างๆของท่านที่ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ www.principleasia.com จะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว โดยทางท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลและเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆได้ดังนี้

เราจัดเก็บและใช้งานข้อมูลอย่างไร

เราเลือกจัดเก็บข้อมูลจากท่านเฉพาะที่จำเป็นเช่น ชื่อ ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งสินค้า อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อการติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ

เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆต่อไปนี้

  • เพื่อยืนยันว่าท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง
  • เพื่อช่วยให้ท่านเข้าถึงและใช้บริการต่างๆที่ท่านเลือกรับ
  • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้บริการมีต่อสินค้าและบริการของเรา
  • เพื่อติดต่อท่าน
  • เพื่อยืนยันการสั่งสินค้า และติดตามการจัดส่งสินค้า จนสินค้าถึงมือท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  • ตามที่ท่านร้องขอให้เราดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆที่ท่านส่งถึงเรา
  • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงบริการของเรา
  • เพื่อส่งอีเมลทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านสามารถยกเลิกการรับอีเมลเหล่านี้ได้ด้วยการแจ้งอีเมลมาทางเรา

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน เราจะเก็บข้อมูลของท่านที่ได้รับมาจากการใช้งานเว็บไซต์ www.principleasia.com ไว้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยจะเปิดเผยเพียงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่นเปิดเผยข้อมูลการจัดส่งสินค้า ให้แก่ผู้ทำการจัดส่ง หรือมิฉะนั้นจะจะเปิดเผยเมื่อถูกขอให้เปิดเผยตามกฎหมายเท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อใช้ในการยืนยันและตรวจสอบ ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาและสำหรับการคืนเงินแก่ลูกค้า ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา2ปี

ช่องทางการติดต่อเพื่อให้ลูกค้าขอให้ลบ เปิดเผย ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ลูกค้าส่งคำขอมาทางอีเมล